Justin Sinner Pictures Posts

De sneeuwklokjes komen alweer de grond uit. Heerlijk! De eerste voorbode van de lente. Geniet van de natuur op zijn mooist!!

The snowdrops are coming out of the ground again.The first harbinger of spring. Enjoy nature at its best !!

De eerste lammetjes lopen inmiddels in de wei op Texel. Elk jaar weer n vermaak en erg lief. De lente is voor mij als fotograaf altijd iets om naar uit te kijken.

The first lambs are walking in the meadow on Texel. Every year amusement and very sweet. For me as a photographer, spring is always something to look forward to.

Zonsondergangen en wolkenpartijen zijn een van de meest gefotografeerde onderwerpen op deze planeet. Op Texel spannen ze de kroon, qua schoonheid. Ze zijn mooi en opgebouwd uit kleuren die je niet vaak ziet in onze dagelijks natuurlijke wereld. Omdat ze zo vaak gefotografeerd worden zijn zonsondergangen een tikkeltje een fotografisch cliché geworden. Hoewel elke zonsondergang uniek is kan het een echte uitdaging zijn om ze vast te leggen op jouw unieke manier. Deze foto is genomen op Texel, ‘t Horntje, je ziet de Waddenzee en Teso’s Texelstroom vaart net de haven binnen. Op de achtergrond den Helder. #nofilters

Sunsets and cloud formations are one of the most photographed subjects on this planet. On Texel the most beautiful ones, in terms of beauty. They are beautiful and made up of colors that you not see that often in our daily natural world. Because they are photographed so often sunsets become a tad a photographic cliché. Although each sunset is unique, it can be a real challenge to capture them in your unique way. This photo was taken on Texel ‘t Horntje, you see the Wadden Sea and Teso’s Texelstroom just arrive in port. In the background the city of Den Helder. #nofilters

Deze foto heeft de NRC Dagblad publieksprijs gewonnen. Het thema was ontspanning. Bekijk hier artikelen uit verschillende kranten.

This photo won the NRC newspaper Audience Award. The theme was relaxation. Check out newspaper articles here.

 

Wil jij een leuke fotoshoot met je gezin, kinderen, huisdier, vrienden of alleen op een door jou gekozen mooie Texelse locatie? Niet te geposeerd en te stijf, maar gewoon zoals je bent! Het stralende vakantiegevoel.  Dat kan!! Stuur een bericht op facebook of een mail naar jsinnerpictures@hotmail.com.

Bekijk hier een paar voorbeelden.

 

Do you want a fun photo shoot with your family, kids, pets, friends or alone on a beautiful Texel location? Not too posed and stiff, but just as you are! The radiant holiday. It’s possible!! Send a message on facebook or email to jsinnerpictures@hotmail.com.

See some examples here.