Meierblis, traditie op Texel.

Een meierblis is een vreugdevuur dat op 30 april wordt aangestoken op Texel, blis is het Texelse woord voor vuur. Overigens heeft dit vuur geen enkel verband met Koninginnedag (vroeger), dat toevallig op dezelfde datum werd gevierd: de meierblissen zijn namelijk onderdeel van een veel oudere traditie.

Meierblissen zijn grote vuren van afval- en snoeihout, deze vuren worden aan het begin van de avond aangestoken. Bij een aantal van de meierblissen worden vooraf aan het ontsteken van het grote vuur eerst diverse kleinere vuren “gebouwd” met behulp van het hout van de meierblis. Sommigen poffen in dit vuur aardappels of smelten marshmallows. Ook raakt het gebruik meer in zwang om de gezichten zwart te maken met het as. Volgens folkloristische deskundigen is de meierblis een restant van een Germaans (de Walpurgisnacht) gebruik om met vuren de geesten van de winter te verdrijven en de komst van de lente en het licht te vieren. Naast de grote vuren bij de dorpen zijn er ook tientallen particuliere meierblissen. Foto’s

A meierblis a bonfire lit on April 30 on Texel blis the Texel word for fire. Incidentally, this fire has no connection with the Queen, which coincidentally was celebrated on the same date, the meierblissen are in fact part of a much older tradition.

Meierblissen are big fires of waste and prunings, these fires are lit at the beginning of the evening. In some of the meierblissen be prior to the lighting of the large fire first several smaller fires “built” using the wood of the meierblis. Some roast potatoes in the fire or melting marshmallows. Also, the use becomes more popular in order to make the faces black with the shaft. According to folklore experts meierblis use is a remnant of a Germanic (Walpurgis Night) in order to fire to drive away the spirits of winter and the arrival of spring and the light to celebrate. Besides the big fires in the villages there are also dozens of private meierblissen. Photo’s

Recente reacties

Justin Sinner Pictures Geschreven door:

SCHRIJF ALS EERSTE EEN REACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *