Justin Sinner Pictures Posts

Zonsondergangen en wolkenpartijen zijn een van de meest gefotografeerde onderwerpen op deze planeet. Op Texel spannen ze de kroon, qua schoonheid. Ze zijn mooi en opgebouwd uit kleuren die je niet vaak ziet in onze dagelijks natuurlijke wereld. Omdat ze zo vaak gefotografeerd worden zijn zonsondergangen een tikkeltje een fotografisch cliché geworden. Hoewel elke zonsondergang uniek is kan het een echte uitdaging zijn om ze vast te leggen op jouw unieke manier. Deze foto is genomen op Texel, ‘t Horntje, je ziet de Waddenzee en Teso’s Texelstroom vaart net de haven binnen. Op de achtergrond den Helder. #nofilters

Sunsets and cloud formations are one of the most photographed subjects on this planet. On Texel the most beautiful ones, in terms of beauty. They are beautiful and made up of colors that you not see that often in our daily natural world. Because they are photographed so often sunsets become a tad a photographic cliché. Although each sunset is unique, it can be a real challenge to capture them in your unique way. This photo was taken on Texel ‘t Horntje, you see the Wadden Sea and Teso’s Texelstroom just arrive in port. In the background the city of Den Helder. #nofilters

Elk jaar komt het water zo hoog dat het over de rand van de haven stroomt, zo ook afgelopen weekend (13-01-2017). Het is dan voor mij als fotograaf zaak dat je aanwezig bent! Je kunt dan foto’s maken die je vaak NIET kunt maken. Ook aan de Noordzeekust is het prachtig tijdens de Noordwesterstormen, het water komt ongelooflijk hoog en spoelt heel veel zand en duinen weg. Krijgt u de kans dit te zien? Doen! Zie hier meer foto’s van de stormen op en rond Texel.

Each year the water is so high that it flows over the edge of the harbor of Oudeschild, as last weekend (13-01-2017). It’s for me, as a photographer, important that you’re there! So You can take pictures that you cant make that often. Also the North Sea coast is beautiful during the northwestern storms, the water is incredibly high and washes away a lot of sand and dunes. If you get the opportunity to see this? Do it! More pictures of the storms in and around Texel, click here.

De herfst is in volle gang met al haar prachtige kleuren en verschillende paddenstoelen. Ik vind dit persoonlijk een van de mooiste tijden van het jaar. En u?

Autumn is in full swing with its beautiful colors and lots of different mushrooms. I Personally find this one of the most beautiful times of the year. And you?

Deze foto heeft de NRC Dagblad publieksprijs gewonnen. Het thema was ontspanning. Bekijk hier artikelen uit verschillende kranten.

This photo won the NRC newspaper Audience Award. The theme was relaxation. Check out newspaper articles here.

 

Wil jij een leuke fotoshoot met je gezin, kinderen, huisdier, vrienden of alleen op een door jou gekozen mooie Texelse locatie? Niet te geposeerd en te stijf, maar gewoon zoals je bent! Het stralende vakantiegevoel.  Dat kan!! Stuur een bericht op facebook of een mail naar jsinnerpictures@hotmail.com.

Bekijk hier een paar voorbeelden.

 

Do you want a fun photo shoot with your family, kids, pets, friends or alone on a beautiful Texel location? Not too posed and stiff, but just as you are! The radiant holiday. It’s possible!! Send a message on facebook or email to jsinnerpictures@hotmail.com.

See some examples here.