Justin Sinner Pictures Posts

Zonsondergangen en wolkenpartijen zijn een van de meest gefotografeerde onderwerpen op deze planeet. Op Texel spannen ze de kroon, qua schoonheid. Ze zijn mooi en opgebouwd uit kleuren die je niet vaak ziet in onze dagelijks natuurlijke wereld. Omdat ze zo vaak gefotografeerd worden zijn zonsondergangen een tikkeltje een fotografisch cliché geworden. Hoewel elke zonsondergang uniek is kan het een echte uitdaging zijn om ze vast te leggen op jouw unieke manier. Deze foto is genomen op noordelijkste puntje van Texel, je ziet de bekende rode vuurtoren en de huisjes in het prachtige Texelse Duinlandschap tijdens een schitterende zonsondergang.  #nofilters

Sunsets and cloud formations are one of the most photographed subjects on this planet. On Texel the most beautiful ones, in terms of beauty. They are beautiful and made up of colors that you not see that often in our daily natural world. Because they are photographed so often sunsets become a tad a photographic cliché. Although each sunset is unique, it can be a real challenge to capture them in your unique way. This picture was taken at the northern tip of Texel, you see the famous red lighthouse and the houses in the beautiful Texel Dune landscape during a stunning sunset. #nofilters

Drone Photography and Film

Ook kunt u bij Justin Sinner Pictures terecht voor luchtfoto’s en/of film van uw bedrijf. De kosten zijn 35,00 per uur ex BTW. voor zowel fotograferen/filmen als de editing (bewerking). Justin Sinner is een gecertificeerd drone piloot en in bezit van de juiste papieren.

You can also contact Justin Sinner Pictures for aerial photographs and / or film of your company. The costs are 35.00 per hour ex VAT. for both photographing / filming and editing. Justin Sinner is a certified drone pilot and in possession of the right papers.

De eerste lammetjes lopen inmiddels in de wei op Texel. Elk jaar weer n vermaak en erg lief. De lente is voor mij als fotograaf altijd iets om naar uit te kijken.

The first lambs are walking in the meadow on Texel. Every year amusement and very sweet. For me as a photographer, spring is always something to look forward to.

Deze foto heeft de NRC Dagblad publieksprijs gewonnen. Het thema was ontspanning. Bekijk hier artikelen uit verschillende kranten.

This photo won the NRC newspaper Audience Award. The theme was relaxation. Check out newspaper articles here.

 

Wil jij een leuke fotoshoot met je gezin, kinderen, huisdier, vrienden of alleen op een door jou gekozen mooie Texelse locatie? Niet te geposeerd en te stijf, maar gewoon zoals je bent! Het stralende vakantiegevoel.  Dat kan!! Stuur een bericht op facebook of een mail naar jsinnerpictures@hotmail.com.

Bekijk hier een paar voorbeelden.

 

Do you want a fun photo shoot with your family, kids, pets, friends or alone on a beautiful Texel location? Not too posed and stiff, but just as you are! The radiant holiday. It’s possible!! Send a message on facebook or email to jsinnerpictures@hotmail.com.

See some examples here.